PARDUBICKA RYENGLE

Počas dní 22. 11. o 18:00 až 24. 11. o 15:00 sa v IDEON Pardubice uskutoční Medzinárodný súťažný country tanečný festival, ktorého usporiadateľom je NASHVILLE Košice. Tešíme sa na Vás!