NUMERIKA

Krúžok NUMERIKA vychádza z tradičnej japonskej metódy počítania, ktorá vďaka hravej aktivite na počítadle pozitívne ovplyvňuje vzťah k matematike a komplexne rozvíja osobnosť dieťaťa vrátane budovania:

  1. celoživotných kľúčových kompetencií ako aj schopnosť učiť sa,
  2. sociálnych zručností orientovaných na samostatnosť a spoluprácu v skupine,
  3. poznávacích funkcií posilňovaním harmonickej komunikácie medzi mozgovými centrami 

   Hlavným cieľom tréningu je zlepšovať:

  • koncentráciu a pozornosť
  • vizualizáciu a kreativitu
  • schopnosť logicky uvažovať a myslieť v súvislostiach
  • rýchlosť spracovania a orientácie v informáciách ako aj v priestore
  • kapacitu krátkodobej a dlhodobej pamäte
  • zdravé sebavedomie a zameranie sa na výsledok

NUMERIKA viditeľne prispieva zlepšeniu hodnotiacich výsledkov žiaka a k motivácii dosahovať i napredovať za ešte lepšími výsledkami v škole.

Viac o programe nájdete na NUMERIKA.sk

NUMERIKA pre základné školy je určená pre žiakov od 6 rokov, najmä pre I. stupeň.  

Možnosti tréningu: 

SKUPINOVÝ KRÚŽOK NA ŠKOLE: 

  • pre spustenie tréningu je potrebných min. 6 detí v skupine
  • 1 x do týždňa
  • priamo na škole po vyučovaní

Príspevok na organizovanú činnosť krúžku NUMERIKA
  1. Bez vzdelávacieho poukazu – 30 EUR / mesiac
  2. So vzdelávacím poukazom bez súhlasu o zbere údajov –  27 EUR / mesiac
  3. So vzdelávacím poukazom so súhlasom o zbere údajov (ak to je 1. krúžok) –  24 EUR / mesiac 

alebo

 

VIRTUÁLNY TRÉNING ONLINE:

  • max 3 deti v skupine
  • 1x do týždňa
  • v pohodlí domova, po vyučovaní, v čase od 15:00 – 19:00 po dohode s trénerom
  • cena: 25 EUR / mesiac
Ľadový hokej

Animátor

Country tance

NUMERIKA

Karate

Sebaobrana

Taebo

Balet

SOS v prírode

Stolný hokej

Taekwon-DO